โดนเย็ดแล้วห้ามร้องปิดปากไว้แล้วเย็ดอย่างมันต้องดู

โดนเย็ดแล้วห้ามร้องปิดปากไว้แล้วเย็ดอย่างมันต้องดู

โดนเย็ดแล้วห้ามร้องปิดปากไว้แล้วเย็ดอย่างมันต้องดู