เวลาถอดกระโปรงยังไม่มีเลยโดนซอยหีรัวได้แต่ร้องเสียว

เวลาถอดกระโปรงยังไม่มีเลยโดนซอยหีรัวได้แต่

เวลาถอดกระโปรงยังไม่มีเลยโดนซอยหีรัวได้แต่ร้องเสียว