พึ่งจะสิบแปดก็มาขายตัวซะแล้วโดนจับมาเล่นหนังโปี

พึ่งจะสิบแปดก็มาขายตัวซะแล้วโดนจับมาเล่นหนังโปี

พึ่งจะสิบแปดก็มาขายตัวซะแล้วโดนจับมาเล่นหนังโปี