ตอนเปิดไฟก็แค่นอนกอดกันพอปิดไฟเท่านั้นแหละจัดหนัก

ตอนเปิดไฟก็แค่นอนกอดกันพอปิดไฟเท่านั้นแหละจัดหนัก

ตอนเปิดไฟก็แค่นอนกอดกันพอปิดไฟเท่านั้นแหละจัดหนัก