เสียวที่ทะเล คนเดียวก็ว่าเสียวแล้ว นี่ล่อท่าแซนวิสกันเสียวเลย

คนเดียวก็ว่าเสียวแล้ว นี่ล่อท่าแซนวิสกันเสียวเลย

เสียวที่ทะเล คนเดียวก็ว่าเสียวแล้ว นี่ล่อท่าแซนวิสกันเสียวเลย