สองควยแบบนี้ก็ยังไหว มีอีกไหวเข้ามาได้อีกเลยชอบมาก

สองควยแบบนี้ก็ มีอีกไหวเข้ามาได้อีกเลยชอบมาก

สองควยแบบนี้ก็ยังไหว มีอีกไหวเข้ามาได้อีกเลยชอบมาก